Drób

Drób to wyrażenie, które określa udomowione ptaki hodowane na mięso, jaja, pierze albo w celach dekoracyjnych.

Do drobiu zaliczane są ptaki takie jak kury, indyki, kaczki, gęsi, perliczki i gołębie. W sztuce kulinarnej do drobiu zalicza się również dania, które powstają z dzikiego ptactwa.